Temel olarak yurt dışında üç şekilde koruma talep edilir.

Klasik Patent
Korumanın sadece 2-3 ülkeyle sınırlı kalacağı durumlarda tercih edilmelidir. Her ülke için tek tek başvuru yapılıp her ülkede ayrı ayrı tüm patent süreci (araştırma, inceleme) tekrarlanır.

PCT (Patent İşbirliği Anlaşması)
Koruma çok sayıda ülkede talep edilecek ise tercih edilmelidir. Tek bir başvuru Hediye üye olan 120 ülkenin tamamında koruma talep edilebilmektedir. PCT patenti bir belge değildir. Araştırma inceleme işlemlerinin ortak yapıldığı bir sistemdir. Bu ortak araştırma ve inceleme raporları daha sonra PCTye üye ülkelere geçiş yapıldığında etkisini gösterecektir.

EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi)
Sadece Avrupa kapsamında (27 Ülke) bir koruma düşünülüyor ise tercih edilmelidir. Araştırma ve inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra eğer patent başvuru kriterlerini sağlarsa belge alır ve EPC'ye üye ülkelerden istenilenlerde sunulan tercümeyle birlikte koruma başlatılır.