Aynı konu üzerinde ayrı ayrı iki ya da daha fazla kuruluşun patenti veya faydalı modeli olabilir mi?

Böyle bir durumda hak sahibi ne yapmalıdır? Türkiye'de yürürlükte olan mevzuattan dolayı bazı özel hallerde yasal olmamasına rağmen aynı konu ile ilgili birbirinden bağımsız kişi veya kuruluşlara özellikle faydalı model belgeleri verilebilmektedir. Böyle bir durumda gerçek hak sahibi dava yoluyla her zaman için hakkının kendisine verilmesini talep edebilir.