MARKA NEDİR?

Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları ve ya hizmetleri diğerlerinden ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar, etiketler ve ya bunların kombinasyonları marka olarak tescil edilebilir.

Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, kullanmak hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir ve ya teminat olarak gösterilebilir.

Tescilli markanızın kullanım hakkı tüm Türkiye’de sadece ve sadece size aittir. Başka hiçbir firma aynı mal ve/veya hizmetlerde tescil edilmiş markanızı kullanamaz. Tescilli markanın sahibi, markasının taklit edildiğini tespit ettirdiği takdirde taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine yapacağı başvurular ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için tazminat davası açabilir.

Avrupa Patent Marka Tescili ve Danışmanlık Hizmetleri;

 • Marka Tescil Başvurusu Belgelerinin Hazırlanması, Başvuru ve Takibi
 • Başvuru Öncesi Yurtiçi ve Yurtdışı Marka ön Araştırma
 • Marka Tescili danışmanlığı
 • Marka Yenileme İşlemi
 • İsim Tescil
 • Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
 • Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Veraset ve İntikal
 • Tescilli Markaların Takibi
 • İtiraz İşlemi
 • Yurtdışı ( Uluslararası ) Marka Tescili Başvurusu
 • Marka Hukuk Danışmanlığı

MARKA KARARNAME ve YÖNETMELİKLER

MÜŞTERİLERİMİZ

Yalnızca En İyiler Bizi Tercih Ediyor