Türkiye'de patent tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir?

Ankara'da bulunan Türk Patent Marka Kurumu (TPMK) , bu konuda kanunlarla yetkili kılınmıştır. Türk Patent Marka Kurumu (TPMK)'nda işlem yapma yetkisi de sadece müracaatçılara ve Kurum Sicili'ne kayıtlı resmi patent vekillerine tanınmıştır.