• Patent / Faydalı Model hakkı sahibi Türkiye'de bir Patent / Faydalı Model başvurusu yaptıktan ve tercihen başvurusu yayınlandıktan sonra; Patent / Faydalı Model konusu ürününün izni olmadan her türlü satış ve imalatı yasaklama
  • Patent / Faydalı Model konusu ürünün izni olmadan ihraç ve Türkiye'ye ithal edilmesine engel olma
  • Patent / Faydalı Model konusu ürünün izni olmadan kişisel amaçtan fazla elde bulundurulmasını ve kullanılmasını yasaklama
  • Patent / Faydalı Model hakkının kullanılmasının başkasına teklif edilmesini yasaklama
  • Patent konusu bir usulü kullanılarak üretilmiş olan ürünlerin satılmasını, ticari amaçla elde bulundurulmasını ve ithalini yasaklama hakkına sahip olup yukarıda sayılı olan fiillerden birisinin veya birkaçının işlenmesi halinde Patent/ Faydalı Model hakkına tecavüz edildiğini ileri sürerek dava açma yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu sayede Patent / Faydalı Model hakkını elinde bulunduran kişi piyasada kendi alanında tekel olabilme imkanına sahiptir.