Patent işlem süreçlerinin hızlandırılması maksadıyla, patent süreçlerinin temel aşamaları olan araştırma ve inceleme raporu hazırlanması hizmetinin daha hızlı sunulabilmesi için araştırma ve inceleme talebi birlikte yapılabilecektir. 

Bu şekilde yapılacak olan bir başvuruda;

-Araştırma raporunun olumlu olması halinde, inceleme raporu da düzenlenerek araştırma raporu ile birlikte gönderilecektir.

-Araştırma raporunun olumsuz olması halinde araştırma raporu gönderilecek, ilgili araştırma raporunun tebliğ tarihinden itibaren üç aylık sürenin bitiminde inceleme raporu hazırlanması süreci başlatılacaktır.