Bilimsel  ya da teknik bir buluşun tüm hak ve yetkilerinin  kime ait olduğunu gösteren resmi belgeye patent denir. Patent, buluş sahibine belli bir süre (20 yıl) tekel hakkı verir.