Bilimsel  ya da teknik bir buluşun tüm hak ve yetkilerinin  kime ait olduğunu gösteren resmi belgeye patent denir. Patent, buluş sahibine belli bir süre (20 yıl) tekel hakkı verir.

Bilimsel veya teknik buluşun tüm haklarına ve yetkilerine kimin sahip olduğunu gösteren resmi belgeye patent adı verilir. Patent, buluş sahibine belirli bir süre (20 yıl) bir tekel vermektedir. Patent nedir hakkında daha fazla bilgi edinmek için (Patent tanımı) - Patent, orijinal ve yeni oluşturulan ürün, fikir veya süreç sahipliğiniz konusunda yasal bir otorite tarafından sağlanan münhasır bir haktır. Artık “patentin ne olduğunu” bildiğinize göre (Patent tanımı) kimin patente ihtiyacı olduğunu anlamak çok önemlidir. Kesinlikle yeni ve orijinal olan herhangi bir ürünün, fikrin veya sürecin yaratıcısı veya mucidiyseniz, patent başvurusu yapmanız gerekir. Aksi takdirde, bir başkası onu çalabilir veya çoğaltabilir ve bundan yararlanabilir.