Bir buluşa patent veya faydalı model belgesi istenilmeden önce; buluş ile ilgili olarak teknik alanda kapsamlı bir ön araştırma yapılmalı ve ilgili belgeler derlenip, düzenlenmelidir.

Avrupa Patent Bürosu, patentler ile yayınlanmış patent başvurularını Internet ortamında araştırarak, mevcut kayıtlar hakkında rapor verilebilmektedir.

Patent araştırma, izleme ve gözlem işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Avrupa Patent Bürosu’nun sizlere sunduğu çağdaş bir hizmettir. Türkiye'de tescilli, yayınlanmış başvurular ve verilmiş patentler olmak üzere, (Temmuz 2005 tarih ve 109 sayılı, Resmi Patent Bülteni verileri dahil) 39908 adet başvuruyu kapsamaktadır.

1995 öncesi (1995 Haziran öncesi sadece verilen patentler yayınlanıyordu.) başvuruların yayınlandığı Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesi verilerini kapsamaktadır.

Buluş Başlığı, Buluş Özeti, Başvuru Sahibi-Adresi-Uyruğu, Başvuru Tarihi, Patent numarası, Tescil Numarası, IPC Tasnif Sınıfları, Ulusal Başvuru Numaraları, Rüçhan Numarası, Vekil Adı ve Adresi, IPC Tasnif Sınıfları, Buluşçu Bilgileri, Sonradan yapılan değişiklik ve düzeltmeler, Yayınlandığı Bülten Sayfası, Bazı Başvurular için Tam metin Tarifname, bilgileri kullanılarak ayrıntılı araştırmalar yapmak mümkündür.