Patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, istem veya istemlerde

belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır.  Nitekim Mülga PatKHK gibi SMK da 89/5’te yer alan düzenlemeyle, Avrupa

Patent Sözleşmesi (EPC) ile paralel olarak eşdeğerler doktrinini kabul etmiştir. Koruma istenen unsur ile,

  • Aynı işlevi aynı şekilde gerçekleştiren ve aynı sonucu ortaya çıkaran bir unsur varsa bu unsur,
  • Koruma istenen unsurun eşdeğeri kabul edilir.

Özetle unsurlar:

  • aynı fonksiyonu aynı şekilde gerçekleştiriyorsa ve istemlerde talep edilen aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa,
  • ilgili teknik alanda uzman bir kişi için istemlerde talep edilen unsur vasıtasıyla aynı sonuca eşdeğerli unsur ile de ulaşılabileceği açıkça görülüyorsa

eşdeğer unsurlar söz konusu olur. Bu sebeple patentin koruma kapsamı belirlenirken istemler, yalnızca sözcüklerle sınırlı olarak yorumlanmamalı,

istemlerin içeriği esas alınarak eşdeğerinin olup olmadığı değerlendirilmelidir.