Patentli bir ürünü taklit etmek çok ağır cezalarla karşı karşıya kalmamız anlamına gelmektedir.

Asgari olarak aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilmelidir;

Yapmış olduğu üretimin dayandığı bir patent başvurusu olup olmadığını netleştirmelidir. Patent bültenlerinden sektörlerindeki rakiplerinin geliştirdiği yenilikleri yakından takip etmeli gerekli gördüğü durumlarda müdahil olmalıdır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bir kişiden oluşsa dahi AR-GE departmanlarını kurmalıdır. Periyodik aralıklarla "Avrupa Patent Ofisi ve Türk Patent Enstitüsü" web sayfaları incelenerek yenilikler ve gelişmeler yakından takip edilmelidir.