Yeni 6769 Sayılı Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda faydalı model başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya başvurunun uygun olduğunun billdirimi tarihinden itibaren  iki ay içinde ücretini ödeyerek ve  TPMK'da araştırma talebinde bulunur. Böyle bir talep yapılması hâlinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve patent bülteninde yayımlanır. Talepte bulunulmaz ise başvuru geri çekilmiş sayılır.  Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içerisindehem başvuru sahibi hem de üçüncü kişiler  araştırma raporunun içeriğine itiraz edebilir görüş bildirebilir.