Patent başvurusu için Türk Patent ve Marka Kurumuna dilekçe ve başvuru ücretinin dekontu yollanır. Başvuru dilekçesinde Patent tarifnamesi bulunmalıdır. Daha sonra başvuru sahibine başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını belirten bir yazı yollar. Bu tarihten itibaren başvuru sahibinin 15 ay içerisinde araştırma ücretlerini ödemesi ve araştırma talebini yapması gerekiyor. Araştırma tamamlandıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru sahibine araştırma raporunu iletir.  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gönderilen araştırma raporu olumlu ise veya araştırma raporu içerisindeki olumsuzlukların düzeltilebileceğini başvuru sahibi  inanıyorsa, 1. inceleme talebi yapar ve ücretler öder. Daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı 1. inceleme raporunu başvuru sahibine iletir. Bu rapor olumlu ise buluşun sahibi Tescil Belgesi  Ücretini öder ve patentin sahibi olur.  Bu rapor olumsuz ise, patent vekili teknik bir cevap verir ve Türk Patent ve Marka Kurumuna yollar. Daha sonra yapılan 2. inceleme raporu buluşun sahibine yollanır. Bu rapor olumlu ise buluşun sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patentini alır. Olumsuz ise üçüncü bir cevap yazılır. Daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna tarafından gelecek olan rapor son rapordur. Bu raporda olumsuz ise buluş patent alamaz.