Avrupa patentlerinin Türkiye’de geçerlilik kazanması için Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)'nin 65. madesine göre göre Türkiye’de geçerli kılınmalıdır. Bu süreç validasyon olarak da adlandırılmaktadır.  

Validasyon ,

  • Resmi harçların ödenmesi,
  • Patent tarifnamesinin Türkçe tercümesinin TPMK'na sunulması

işlemlerini içerir.