İlk başta  buluş konusu ürün ya da yöntem hakkında uzman bir patent vekili ön araştırma yapar. Ön araştırma sonucu patent vekili ürün ya da yöntemin buluş olduğuna karar verirse, ürünün ayrıntılı bilgilerini ve resimlerini alır. Daha sonra patent vekili, buluşu anlatan patent tarifnamesini buluş sahibinin görüşü ve onayı ile yazar .  Patent tarifnamesi tamamlandıktan sonra, patent almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılır.