İncelemeli bir patent başvurusu, seçilen inceleme ve araştırma otoritesine bağlı olarak 1.850-3.500 USD arasında değişmektedir, incelemeli bir patent başvurusunun belgeye bağlanma süresi ortalama 30 ila 40 aydır.

İncelemesiz patent başvurusu, yine seçilen araştırma otoritesine bağlı olarak 1.250-2.500 USD arasında değişmektedir. Tahmini belgeye bağlanma süresi ise 20 ila 40 aydır.

Faydalı Model belge başvurusu, buluşun karmaşıklığına bağlı olarak 700-900 USD arasında değişmektedir. Belgeye bağlanma süresi ise ortalama 10 ila 12 aydır.

Burada belirtilen maliyetler ile ilgili bilinmesi gerekli bir diğer husus da, ödenmesi gerekli ücretlerin belge alma süresi boyunca (bu süreç 2 ila 4 yıl arasında değişmektedir) gerekli zamanlarda ödenecek olmasıdır.

Yine bilinmesi gerekli bir diğer husus ise belge sahiplerinin her yıl TPE'ye belgeleri ile ilgili yıllık harç ödemek zorunluluğunda bulunmalarıdır.