Avrupa patentlerinde validasyon süresi, ilgili Avrupa patentine ait tescil kararının Avrupa patent bülteninde yayınlanmasından itibaren 3 aydır.

Söz konusu süre içinde yapılacak ek süre talebi ile birlikte ek 3 aylık bir süre daha verilmektedir.

TPMK nezdinde yapacağınız Avrupa Patenti (fasikül teslimi) başvurusunda aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

  • Başvuru formu (TPE-P-106)
  • Başvuru (fasikül yayın) ücreti dekontu
  • Yıllık ücret dekontu
  • Avrupa Patenti Fasikülünün Yayın Kapak Sayfası (B1 yayın sayfası)
  • Tarifname 
  • İstemler 
  • Özet 
  • Resimler (zorunlu değil)