Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarım sahipleri, haklarının tecavüze uğraması durumunda mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilirler:

 • Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarımdan doğan haklara vaki tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi
 • Tecavüzün giderilmesi ve maddi-manevi zararın tazmini
 • Tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konması
 • Mümkün olduğu takdirde, el konan ürün ve araçlar üzerinde hak sahibine mülkiyet hakkının tanınmasını
  • a) Markalarda; el konan ürün ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçların imhası
  • b) Tasarımlarda; şekillerin değiştirilmesi veya tasarımdan doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçların imhası
  • c) Patent ve faydalı modellerde; el konulan ürünlerin ve araçların şekillerin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.
 • Marka, Patent, Faydalı Model veya Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi, kamuya ilan yoluyla duyurulması ve ilanın Türkiye'nin en büyük üç gazetesinden birinde yayınlanması talep edilebilir.

Marka haklarına tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler Suçun niteliğine göre;

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan, gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutan, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi

 • bir yıldan üç yıla kadar hapis ve
 • yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Cezalar, 22/12/2016 tarih ve 6769 sayılı kanunun 141. maddesi ile düzenlenmiştir.

MÜŞTERİLERİMİZ

Yalnızca En İyiler Bizi Tercih Ediyor