TASARIM NEDİR?

Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu görünümdür. Diğer bir deyişle tasarım, bir ürün ya da ürün parçasının görünümüdür.

Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir. Tasarım kullanma hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, , ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçla elde bulunduramaz.

Tescilli bir tsarım başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, kullanmak hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir ve ya teminat olarak gösterilebilir.

Hizmetlerimiz

  • Tasarım ön araştırma
  • Endüstriyel Tasarım başvuru ve takibi
  • Tasarım Yenileme İşlemi
  • Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
  • Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
  • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
  • Veraset ve intikal
  • Tescilli tasarımların bülten Takibi
  • İtiraz İşlemi
  • Hukuki İşlemler

TASARIM KARARNAME ve YÖNETMELİKLER

MÜŞTERİLERİMİZ

Yalnızca En İyiler Bizi Tercih Ediyor