Standartlar genel bir yapı oluşturularak kamu ve özel sektörde küçük, orta, büyük ölçekli kuruluşlar ile sanayi, hizmet, yazılım ve diğer alanlar dahil tüm sektör kullanımlarına eşit şekilde uygulanabilir olması benimsenmiş ve JAS-ANZ ISO 9001:2015   versiyonunda “Kalite Güvence Sistemi” olarak ifade edilen standartlar, JAS-ANZ ISO 9001:2015   versiyonunda “Kalite Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmiştir.

ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standardları ve diğer ürün standardları gibi uluslarararsı kabul görmüş standardlar hazırlayarak ticaretin önündeki teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

  • JAS-ANZ ISO 9001:2015   kalite yönetim sistemi serisi
  • ISO 22000 / HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • OHSAS ISO 18001 ( ISO 45001 ) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Bu standardlar kuruluşların uygulayacakları kalite sistemlerinde ne gibi şartlar arandığını belirtir. Bunlar, sadece birkaç kuruluşun değil, Türk sanayisini oluşturan tüm kuruluşların yerine getirebilecekleri ve ihtiyaç duyabilecekleri genel şartları içeren uygulanabilir standardlardır.

KALİTE

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

”Kullanıma uygunluktur.” (Dr..J. M.JURAN)

”Şartlara uygunluktur.” (P.B.CROSBY)

MÜŞTERİLERİMİZ

Yalnızca En İyiler Bizi Tercih Ediyor