MARKA NEDİR?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 4)

Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 148)

Marka hakkı sahibi markayı tescilli olduğu sınıflarda Türkiye'de kullanma hakkına sahiptir.  Tescilli markanızı benzer mal ve / veya hizmetlerde başka hiçbir firma kullanamaz. Markanın taklit edilmesi durumunda tescilli marka sahibi sahte ürünlerin toplanmasını isteyebilir. Maddi ve manevi zarar için tazminat davaları açabilir , Cumhuriyet Savcılıkarında suç duyurusunda bulunup mütecavizin cezalandırılmasını talep edebilir.

Avrupa Patent Marka Tescili ve Danışmanlık Hizmetleri:

  • Marka dosyası hazırlama, marka başvurusu yapma, tescil işlemelrinin takibi, 
  • Başvuru öncesi  yurtiçi ve yurtdışı marka ön araştırma ,
  • Marka Yenileme, adres ve ünvan değişikliği yapma, devir ya da lisans sözleşmesi hazırlama ve Türk Patent ve Marka Kurumunda bu işlemlerin tescili,
  • Marka izleme (benzer markaların resmi marka bülteninde yayına çıkması durumunda hak sahibini bilgilendirme ), 
  • Marka Hukuku Danışmanlığı

MARKA KARARNAME ve YÖNETMELİKLER

MÜŞTERİLERİMİZ

Yalnızca En İyiler Bizi Tercih Ediyor