1- BANDROL BAŞVURUSU :
Aşağıda sıralanmış bu belgeler mevcut sistem içinde istenenler olup, 5101 sayılı Kanun değişikliği doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.
*Süreli Olmayan Yayınlar için, müzik Eserleri için , sinema Eserleri için ,VCD-DVD-CD-ROM-VHS Eserleri için

2- BİL- KOD BAŞVURUSU
Bilgisayar Programları için Kültür Bakanlığı’ndan alınan bir numaradır. Bu numara bilgisayar programınızın tescilli olduğu anlamını taşımaz. Programa değil firmanıza alınan bu numaraya ek numaralar koyularak program CD'nizin üzerine yazılacak ve bu programın size ait olduğunu kanıtlayacak

3-KAYIT –TESCİL BAŞVURUSU :
Mevzuat gereğince ; sinema ve müzik eserlerinin kayıt-tescili zorunlu diğer eser gruplarında ise eser veya hak sahibinin isteğine bağlıdır.
Zorunlu kayıt tescil başvurusu : Müzik eseri içeren yapımlar, sinema eseri içeren yapımlar, 1995 yılı ve öncesi yapımı gerçekleşen sinema eseri içeren yapımlar
İsteğe bağlı kayıt tescil başvurusu : İlim ve edebiyat eserleri , bilgisayar programları/veritabanları , güzel sanat eserleri , musiki eserler ,
Kaynak : Kültür ve turizm Bakanlığı , Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü