ISO9001 Belgesi’nin kullanımı, ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Ülkemizde 720 belgeli şirkette yapılan araştırmaların sonuçları,

ISO9001’in yararlarını aşağıda özetlenen şekilde ortaya koymaktadır.

Dış yararlar:
1- Kuruluşun imajının güçlenmesi,
2- Müşteri memnuniyeti,
3- Müşteri artışı,
4- Rekabet gücünün artması
5- Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İç yararlar:
1- Yönetimin etkinliği
2- Olumlu kültürel değişim
3- Kalite bilincinin oluşması
4- Daha iyi bir dokümantasyon
5- Sistematikleşmek
6- Standardizasyon ve tutarlılık
7- Etkinlik ve üretkenlik artışı
8- Maliyetlerin azaltılması

ISO 9000:2000'İN SAĞLADIĞI YARARLAR ŞUNLARDIR:

* Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
* İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
* Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
* İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
* Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
* Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
* Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
* Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
* İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
* İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (alt yapının) oluşturulması
* Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
* Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
* Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olmas