Tescil edilmiş marka, daha sonra bir başka şahıs ya da firma adına coğrafi işaret tescili olarak alınabilir mi?

555 sayılı Coğrafi işaretlerin Korunması Hakkı'ndaki KHK uyarınca coğrafi işaret şu şekilde tanımlanmıştır: "Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler". Bu işaretlerin 556 sayılı markaların Korunması Hakkı'ndaki KHK uyarınca ve m.7/a,c,f bentleri uyarınca marka özelliği taşımadığı ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre, coğrafi işaret özelliği taşıyan işaretler marka olmaz niteliği taşımamaktadırlar. Buna rağmen, coğrafi işaret özelliği taşıdığı halde marka olarak tescil edilmiş işaretlerin 556 s. KHK uyarınca hükümsüz sayılmasına ilişkin dava açılması imkanı bulunmaktadır.