Hizmetlerimiz;

Patent ve faydalı model ön araştırma. Patent ve faydalı model teknik dosyasının hazırlanması. Patent ve faydalı model başvuru ve izlenmesi. yurt dışında patent tescil işlemleri. Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi Veraset ve intikal İtiraz İşlemi (patent bültenlerinde yayınlanan patent ve faydalı modellere karşı ) Yıllık Harçların Ödenmesinin takibi işlem Hukuki Hizmetler

PATENT NEDİR?

Buluş Nedir?

Buluş, "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır.

Patent Nedir?

Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

PATENT BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Patent ve faydalı model ön araştırma ve başvurusu için

* Teknik dosyanın hazırlanması

* Vekaletname.

* Patent veya faydalı model başvuru ücretinin ödendiğine dair belge

FAYDALI MODEL NEDİR? TESCİLİ

Faydalı Model , Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

BAŞVURU VE TESCİL SÜRESİ

Türk Patent ve Marka Kurumu , özet, tarifname ve istemleri Sınai Mülkiyet Kanunu ve bunun nasıl uygulanacağını gösteren yönetmelik açısından  inceler. Daha sonra kurumun kendisi ya da anlaşmalı Patent kurumları aracılığıyla teknolojinin bilinen seviyesi araştırması yaptırır. Yani söz konusu buluşun daha önce var olup olmadığı, bilinip bilinmediği yada bu alanda teknolojinin hangi düzeyde olduğu araştırması yaptırır. Daha sonra buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayına çıkarılır. Bu prosedür yaklaşık 24-28 ay arasında bir süreye tekabül eder.

PATENT DAVALARI

Patent Hakkına Tecavüz Durumunda Açılabilecek Davalar;
A) Hukuk Davaları
B) Ceza Davaları

NEDEN PATENT TESCİLİ

Patent yenilik ve buluşların kimlikleri olan patentler patent tescili işlemleriyle kimlikleri belli olan veya tescil edilmeyip, bir anlamda kimliksiz kalan, kime ve kimlere ait olduğu belirsiz yenilik ve buluşlar. Belirsiz kalıp, hak etmeyenlerin sahiplenebileceği buluşlar. O buluşlar için harcanan emek, para ve zaman. Size ait olanın, artık size ait olmamasının anlatılması zor ve sıkıntılı, insani kırgınlıkları, kızgınlıkları, hayal kırıklıkları

ULUSLARARASI (YURTDIŞI) PATENT TESCİLİ

Türkiye'de alınan bir Patent veya Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Söz konusu buluşun diğer ülkelerde de korunması için, koruma istenen ülkelerde de patent veya Faydalı Model Belgesi alınması için başvuru yapılması gerekmektedir. Faydalı Model koruması olmayan ülkelerde Türkiye'deki faydalı model başvurusuna dayalı olarak patent başvurusu yapılabilir.

PATENT ARAŞTIRMA

Bir buluşa patent veya faydalı model belgesi istenilmeden önce; buluş ile ilgili olarak teknik alanda kapsamlı bir ön araştırma yapılmalı ve ilgili belgeler derlenip, düzenlenmelidir.

PATENT TEŞVİKLERİ

Yurt içi ve yurt dışı patent tescil işlemleri için Kosgeb ve Tübitak desteklerinden faydalanabilirsiniz. patent destek olanaklarından yararlanmak için, Avrupa patent uzmanlarından ücretsiz bilgi edinebilirsiniz.