• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (ticari faaliyeti bulunan şahıs ve tüzel kişiler)
  • Paris Sözleşmesi'ne üye olan ülkelerin vatandaşları.