Patent Yenilik ve buluşların kimlikleri olan Patentler Patent tescili işlemleriyle kimlikleri belli olan veya tescil edilmeyip, bir anlamda kimliksiz kalan, kime ve kimlere ait olduğu belirsiz yenilik ve buluşlar. Belirsiz kalıp, hak etmeyenlerin sahiplenebileceği buluşlar. O buluşlar için harcanan emek, para ve zaman. Size ait olanın, artık size ait olmamasının anlatılması zor ve sıkıntılı, insani kırgınlıkları, kızgınlıkları, hayal kırıklıkları

Bunlar hiçbir insanın yaşamak isteyeceği anlar değil elbette. Yaşamanız ve yaşanması da gerekmiyor.

Unutmayın, her sorunun bir çözümü vardır. Yeter ki yapılması gerekenleri, zamanında yapmaya karar verin. Sonra da, kararınızı doğru kişiler ve kurumlarla gerçekleştirin.

BULUŞ

Genel olarak buluş, beslenmemizin temeli tarım alanını da içine alarak, sanayinin herhangi bir alanında spesifik bir sorunun çözümü olarak tanımlanabilir.

"Buluş" kavramı, Patent hukukunun temelini oluşturur.

Buluş, teknoloji alanında bir ürüne veya yönteme iliştin spesifik bir problemin çözümüdür. Buluşlar; buluş yapma faaliyetini özendirmek, sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için Patent veya faydalı model belgesi verilerek korunur.

Patent sadece sahibine münhasır hak sağlamaz. Ayrıca Patentin, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak, teknoloji transferi sağlayarak yabancı yatırımları arttırmak, sanayi politikalarının belirlenmesinde etkili olmak, ülkelerin ekonomik ve siyasi ilişkilerini artırmak gibi işlevleri de vardır.