ACLASTA İLACINA AİT PATENTLERDEKİ İSTEMLERİN TEDAVİ YÖNTEMİ OLMASI, YENİLİK UNSURU TAŞIMAMASI VE BULUŞ BASAMAĞI İÇERMEMESİ NEDENLERİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLDİ.

Davacı World Medicine İlaç San. Ve Tic. AŞ tarafından ACLASTA (zoledronic acid) ilaçlarının patentlerinin hükümsüzlüğü için davalı Novartis AG aleyhine açılan TR 2005/04747 ve TR 2011/06480 tescil nolu patentlerin hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talepli davanın kabulü ile davalının TP nezdinde tescilli dava konusu patentlerinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verildi. Novartis AG ve Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürün San. Ve Tic. AŞ tarafından World Medicine İlaç San ve Tic.AŞ aleyhine açılan TR 2005/04747 ve TR 2011/06480 tescil nolu patentlere tecavüzün tespiti, önlenmesi ve ortadan kaldırılması talepli davanın da reddine karar verildi.  Konu hakkında bilgi veren davacı World Medicine İlaç San. Ve Tic. AŞ 'nin avukatı ve Avrupa Patent Ofisi kurucu ortağı Av. Yağmur Kutlucan, Novartis avukatlarının her iki karara da istinaf mahkemesinde itiraz ettiklerini belirtti.