Türkiye'de marka siciline kaydedilen ilk marka 20 Mart 1896 başvuru tarihli Fransa Devleti tebaasından Aleksandri Droz Kumpanyasının halefi Mösyö Emil Gros Droz'un CACAO CHUAVA markasıdır.