TELİF HAKLARI (FİKRİ HAKLAR)

Markanız Marka Olsun...

Avrupa patent marka tescil bürosu.

0212 519 54 90 pbx

Avrupa Sınai Mülkiyet Hizmetleri Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.
Anasayfa › Telif Hakları (Fikri Haklar)

Telif Hakları (Fikri Haklar)

Telif Hakları Telif Hakları (Fikri Haklar)

Telif hakkı nedir?
Fikri hak fikir ürünlerini koruyan haklara verilen genel addır.Bu ürünler insan zekası ile ortaya çıkan ; edebiyat ve sanat eserleri ,bilgisayar programları,buluşalar tasarımlar v.b ürünleri kapsar

Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.

Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde bir "C" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce "copyright" kelimesini ifade eder.

Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı kanun ile korunmaktadır. Bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. (Madde 1 – (Değişik: 21/2/2001 -4630/1 md.))

Eser nedir ? Eser çeşitleri nelerdir ?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser ; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.

Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için ;

a. Sahibinin hususiyetini taşıması,
b. Şekillenmiş olması,
c. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
d. Fikri bir çabanın sonucu olması,
gerekmektedir.

Telif Hakkına Tecavüz Cezaları

Telif Hakkına Tecavüz Cezaları Nedir Telif Hakları tanımı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak iki farklı başvuru yolu öngörmüştür. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan hukuk davalarını üçe ayrılabilir: tecavüzün ref’i (giderimi) davası: var o ...devamı »

Telif Hakkı Başvurusu

Telif Hakkı Başvurusu Nedir Telif Hakları tanımı

1- BANDROL BAŞVURUSU : Aşağıda sıralanmış bu belgeler mevcut sistem içinde istenenler olup, 5101 sayılı Kanun değişikliği doğrultusunda yeniden düzenlenecektir. *Süreli Olmayan Yayınlar için, müzik Eserleri için , sinema Eserleri için ,VCD-DVD-CD-ROM-VHS Eserleri için 2- BİL- KOD BAŞVURUSU Bilgisayar Pro ...devamı »

Program Yazılım Telif Hakları

Program Yazılım Telif Hakları Nedir Telif Hakları tanımı

110 sayılı kanunla bilim ve edebiyat eserleri arasına, her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bunların hazırlık tasarımları da eklenmiştir.4110 sayılı kanunun gerekçesinde yapılan bu ekin bilgisayar programları üzerinde fikri hakların FSEK tarafından açık ve net bir şekilde korunamadığı gerçeğine işaret edilmiştir.Gene gerekçey ...devamı »

Eser Sahibinin Hakları

Eser Sahibinin Hakları Nedir Telif Hakları tanımı

Eser Sahibi Kimlerdir? Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser sahibi, eseri meydana getiren kişidir. Örneğin, bir müzik eserinin sahibi, onu meydana getiren, yani bestesini ve güftesini yaratan kişidir Eser Sahibinin Hakları Nelerdir : a) Manevi Haklar b) Maddi Haklar ...devamı »

Fikir ve Sanat Eserleri

Fikir ve Sanat Eserleri Nedir Telif Hakları tanımı

1. İlim ve edebiyat eserleri: Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, Her nevi rakslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri. Bedii vas ...devamı »

Sonraki Sayfa →

Telif Hakları

Müşteri Hizmetleri

Kurumsal

Web Sitemizi Değerlendirin

Avrupa Sınai Mülkiyet Hizmetleri Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Ankara Caddesi Fahrettin Kerim Gökay İşhanı No:11/201 Cağaloğlu İSTANBUL

www.avrupapatent.com.tr | Avrupa Patent