ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Markanız Marka Olsun...

Avrupa patent marka tescil bürosu.

0212 519 54 90 pbx

Avrupa Sınai Mülkiyet Hizmetleri Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.
Anasayfa › ISO Kalite Yönetim Sistemleri

ISO Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri ISO Kalite Yönetim Sistemleri

Standartlar genel bir yapı oluşturularak kamu ve özel sektörde küçük, orta, büyük ölçekli kuruluşlar ile sanayi, hizmet, yazılım ve diğer alanlar dahil tüm sektör kullanımlarına eşit şekilde uygulanabilir olması benimsenmiş ve ISO9000(1994) versiyonunda “Kalite Güvence Sistemi” olarak ifade edilen standartlar, ISO9000 (2000) versiyonunda “Kalite Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmiştir.

ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO9000 kalite yönetim standardları ve diğer ürün standardları gibi uluslarararsı kabul görmüş standardlar hazırlayarak ticaretin önündeki teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

* ISO 9000:2008 kalite yönetim sistemi serisi
* ISO 22000 / HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi
* ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
* OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standardlar kuruluşların uygulayacakları kalite sistemlerinde ne gibi şartlar arandığını belirtir. Bunlar, sadece birkaç kuruluşun değil, Türk sanayisini oluşturan tüm kuruluşların yerine getirebilecekleri ve ihtiyaç duyabilecekleri genel şartları içeren uygulanabilir standardlardır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Serisi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Serisi Nedir Kalite Yönetim Sistemleri tanımı

ISO International Organization for Standardization'un ismidir; uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler. ISO ismi nereden geliyor? İngilizce, International Organization for Standardization'un kısaltması "IOS" yada Fransızca Organisation internationale de normalisation'un kısaltması "OIN" di ...devamı »

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir Kalite Yönetim Sistemleri tanımı

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum ...devamı »

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir Kalite Yönetim Sistemleri tanımı

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 g ...devamı »

ISO 22000 Gıda Güvenliği

ISO 22000 Gıda Güvenliği Nedir Kalite Yönetim Sistemleri tanımı

1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı e ...devamı »

Kalite

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

”Kullanıma uygunluktur.” (Dr..J. M.JURAN)

”Şartlara uygunluktur.” (P.B.CROSBY)

Sonraki Sayfa →

Kalite Yönetim Sistemleri

Müşteri Hizmetleri

Kurumsal

Web Sitemizi Değerlendirin

Avrupa Sınai Mülkiyet Hizmetleri Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Ankara Caddesi Fahrettin Kerim Gökay İşhanı No:11/201 Cağaloğlu İSTANBUL

www.avrupapatent.com.tr | Avrupa Patent